גריל חיתוך קוביות tr260/250 ,32mm

מידע טכני

לפרטים נוספים