למקן לסכינים לקוצץ ירקות – עד 6 סכינים

מידע טכני

לפרטים נוספים