מערכת לטיהור קורונה 230V מטפל בחלל עד 113 מטר/קוב

מידע טכני

לפרטים נוספים