מערכת לטיהור קורונה 230V מטפל עד 255 מטר/קוב

מידע טכני

לפרטים נוספים