מקפיא אפיה ל-2×60/40 ,דלת אחת – מחיר מיוחד

מידע טכני

לפרטים נוספים