מקרר אחסון תרופות חד רוחבי אויר מאולץ ד.זכוכית

תוצרת ליבהר גרמניה

מידות 184*61*60

מיועד למעבדות  

מידע טכני

לפרטים נוספים