מקרר ארון 1 רוחבי 700לי’-ציר ימין-חיבור למחשב

מידע טכני

לפרטים נוספים