מקרר הפשרה 1רוחבי ,ציר שמאל740x910x207

מידע טכני

לפרטים נוספים