פורס לחם 450/20mm בז’,ידני240/1 ,

מידע טכני

לפרטים נוספים