שולחן גלילים יציאה ממדיח 150 ס”מ עם מפסק

מידע טכני

לפרטים נוספים